2 maj 2020

De vi offrar hamnar i en graf snarare än en grav

Väldigt starkt, och på pricken. Vi har kollektivt valt att hålla oss lugna och låta de gamla dö, för "jobbens" skull. Vi skulle göra vad som helst för "jobben" i det här landet. "För annars blir det ju ändå inga jobb."

Att offra en grupp till är bara logiskt. Vi började med att avhumanisera asylsökande. Därefter blev det de så kallade "utanförskapsmänniskorna" och dem i "utsatta områden". Gamla är en logisk nästa grupp. Det gäller att vara lönsam. Liv är pengar.

Är regeringen styrd av FHM eller tvärtom? Varför är det viktigaste av allt att hålla upp en fasad som ser putsad ut? Det är nästan det sorgligaste av allt. Givet en dålig beredskap och eftersatt sjukvård, kunde vi gjort så mycket tillsammans. Företag, föreningar och enskilda ville hjälpa till. Om alla krafter satsats, pappersindustrin gjort masker, arbetslösa hade smittspårat och arbetat i jordbruket... men nej, vi ska låtsas att allt är bra som det är. Och folk har ju dött i alla tider.


Sörmlandskommunerna mörkar

Mörkläggning ödelägger förtroende

"Det är de dementas och de anställdas fel"

Sjuka över en månad

Borås lasarett

Fem virologer: Rekommendera munskydd

48 timmar är för kort

Hälften på hem och ytterligare en fjärdedel med hemtjänst

Det fanns ingen skyddsutrustning att prioritera

"Upprörande att stänga skolor" 11 mars

I Finland föreslås nu övergång till normal smittspårning på individnivå

Fyrstegsstrategin Youtube

Överlevde med syrgas

Äldreboende är frivillig insats

I Stockholm går gränsen vid ADL

Virus i avlopp

Felen som gjorts (Expressen)

Danmark är ett föredöme

En av dem som fallit offer för prioriteringarna

Dottern skriver om mamman

Långtidssjuk

Nationalkonservativa i Polen kan se ner på vår människosyn

En läkare om prioriteringarna

De 22 igen 14 maj

Fråga från SD

Syrgas 2006

Äldre dör i onödan

Arga doktorn

Cheferna inom äldreomsorgen har inte haft förutsättningar

Läkare på äldreboende berättar

Långvarigt covidsjuka nekas vård

28 april 2020

Mer corona

FHM beordrar MSB pausa insamling av symptom

"Munskydd är arbetsvägran"

Asymptomatisk smitta

Sömnapnéapparater är grejen!

Privat äldreboende där 27 av 96 dött

Hälften av smittan asymptomatisk (Nature)

Det där är ju en av de konstigaste grejerna de säger. Om de ändå karantänat och smittspårat dem som kom hem från Italien... stämt i bäcken alltså. Via smittspårningen hade de hittat de somaliesvenska taxiförarna. Vi hade haft ett helt annat läge idag. Sen är det klart att vid en viss grad av spridning blir smittspårning meningslös eller nästan omöjlig därför att så väldigt många redan varit i kontakt med smittan, så på så vis har de ju rätt. Det är bara att det är en situation de skapat.

Om smittan skulle härja lös i samhället hade det behövts ordentliga barriärer in till vård, äldreboende och hemtjänst. Men för det hade vi uppenbarligen inte resurser. Det vill säga sjukhusen klarar det hyfsat, ofta för att de haft någon i ledningen som gått längre än FHMs krav.

Jag såg Uppdrag gransknings "Skogen brinner" igår. Det är tyvärr SÅ likt. Och det är bara två år sen! De som ska göra själva jobbet är för få, har fel eller för dålig utrusning och samverkan mellan enheter fungerar inte. De får arbeta i princip dygnet runt, improvisera, hitta MacGyver-lösningar i stunden. Ingen lyssnade på dem innan, ingen lyssnar under krisen och ingen lyssnar efteråt. Myndigheterna säger att beredskapen är god, att det endast är småsaker att justera, och berömmer och hjälteförklarar personalen. Det ger inte mig någon känsla av trygghet! Det ger en otäck känsla av ett stort svart hål som myndigheterna försöker skymma så gott det går. De tillsätter en massa utredningar som kanske kommer fram till något men detta genomförs inte. I fallet skogsbränderna var ett av de stora problemen att någon inköpsglad på MSB köpt in en kommunikationsutrustning som säkert är modern, cool och dyr men som inte har täckning på landsbygd. Det är alltså, som ofta även i sjukvården, inte mer pengar som behövs utan att pengarna används till det som faktiskt behövs. Även om bjudresorna blir färre för inköparen. Här blev det ett Uppdrag granskning som pekar på felen - men det kommer inte att hända något. Det är det enda vi kan vara säkra på. Tyvärr.


Förhoppningsvis är dock detta virus inte luftburet utan kan endast leva i vätskedroppar, och kan inte leva särskilt länge på ytor heller.

En idé som är intressant att utmana sin hjärna med, är att vi människor kanske inte allt är alltings mening och mål, utan till exempel bara en matris för att optimera utvecklingen för virus. Vi har isåfall faktiskt lyckats optimalt med vår uppgift! Vi har utvecklat flygtrafik och förflyttar oss frivilligt över jordens yta i en sådan utsträckning att ett virus kan sprida sig över hela jorden på ett par månader.

Virus muterar hela tiden. Hittills verkar det dock bara finnas tre varianter av SARS-CoV-2, vilket är positivt med tanke på möjligheter till immunitet och vaccin. Vi säger att det verkar vara ett långsammuterande virus, men det vi egentligen menar är att det är få av varianterna som är livskraftiga. Mässling muterar också hela tiden, men som tur är är det bara en variant som är livskraftig, och därför funkar immunitet/vaccin helt och hållet på just mässling. För att vara livskraftigt krävs bland annat att viruset inte är alltför dödligt - om det dödar sin matris omedelbart hinner det inte smitta vidare i tillräcklig utsträckning. SARS-CoV-2 som kan ge väldigt lätta symptom eller till och med vara helt symptomfritt hos vissa är idealiskt ur spridningssympunkt.

Virus har en väldigt smart fortplantningsmekanism. De går in i en cell och programmerar om den till att tillverka kopior av dem själva. Fantastiskt att vårt immunförsvar alls har något att säga till om mot dem!

22 april 2020

Corona

Björn Olsen m. fl. testar nu personal på eget initiativ.

Ideellt initiativ testar personal

60 olika personer från hemtjänsten

En av de 22 om pseudodebatten

Kraftig överdödlighet

Rikaste regionen ber om gåvor

Sluta leka affär

När kritiken tystnar

Aftonbladet har misstolkat Harvard-rapport

Smittbekämpningen är utsåld

Förtroendemätning

Äldre väljs bort

Har du haft det?

Brott mot mänskliga rättigheter att offra äldre

Svårt sjuk ingen sjukhusvård

Njursjuka

Giesecke 99%

Ekot granskar FHM

Björn Olsen i Sjukhusläkaren

Medicinalstyrelsen och spanskan

Björn Olsen kommenterar hela FHMs tidslinje

Reaktioner från utlandet; svensk vårdpersonal uttalar sig

FALL PER DAG


Jag tror du sätter fokus på det centrala här: Tegnell vill ha KUNSKAP. En läkarvän förklarade det tidigt i pandemin; det är just därför epidemologer är så olämpliga att leda landet i en pandemi - de är vana vid att samla kunskap under lång tid och till sist med stor säkerhet kunna uttala sig om att en viss livsstilsfaktor ger så och så mycket högre risk för hjärtinfarkt på populationsnivå i ett livstidsperspektiv. Just nu utför de sitt drömexperiment - pandemi, helt nytt virus, fritt spridd på hel population (undantaget sjuttioplussare i eget boende utan hemtjänst). Naturligtvis kommer det att ge kunskap! Problemet är bara att försöket är så oerhört oetiskt.
Vi som varit sjuka länge (jag sedan 7 mars, ständigt upp-poppande symptom) är oroliga att vi blivit kroniskt sjuka. Att vi kommer vara livslångt smittbärande och aldrig kunna träffa någon äldre släkting mer. Kunskapsläget är nämligen att ingen vet om någon immunitet - och därmed någon flockimmunitet - uppstår. Vi är bekymrade därför att ingen någon gång varit intresserade av att vi har en samhällsfarlig anmälningspliktig sjukdom, eller var vi tror att vi blivit smittade, eller vilka vi kan ha smittat (smittspårning). Vi är oroliga därför att ingen någonstans samlar in våra skiftande symptom och gör någon undersökning om hur vanliga dessa är, än mindre för vidare till någon central kunskapsbank. En väninna, arbetar mycket hemma hos gamla, hade från 1177 fått veta att hon inte hade covid. När hon beskrev hur hon varit så väldigt trött under flera veckor men bara ibland haft luftvägssymptom (och då stannat hemma plus två dygn, jobbat igen, varit hemma o.s.v.) tyckte jag att det lät ju snarare väldigt typiskt för covid. Undra hur många hon har smittat under sina asymptomatiska dagar? Vi som inte behöver (eller i många fall rättare sagt vi som inte får) sjukhusvård testas inte och ingen samlar in våra symptom. All kunskap är tydligen inte intressant - experimentet har avgränsningar.
Jag, som tampats med Försäkringskassan, vet att myndigheter inte är till för folket. Den som haft med Migrationsverket att göra vet också vilken oerhörd godtycklighet som råder när den lilla människan trampas på i "besparingssyfte". Skattemyndigheten beter sig juridiskt korrekt men har orimliga fördelar att ta till gentemot småföretagaren - liksom CSN, som kan påföra den före detta studenten nästan femhundra kronor för en enda månads försening av betalning. Somliga myndigheter har istället för klena verktyg, som djurskyddet och hälsoskyddet som ska hålla på att varna och vänta på bättring innan de kan ingripa mot vanvård eller matförgiftningar. Arbetsmiljöverket har ju också väldigt trubbiga verktyg förutom att de nedrustats av politiska skäl.
Det måste vara oerhört skönt att ha sånt förtroende för myndigheter. För slutresultatet påverkas ju inte, det blir ju samma för dig och mig oavsett. För människan spår men Myndigheterna rår över våra liv.
Måste ändå fråga - när det gång på gång larmas inifrån vården, både före och under pandemin, om bristande resurser och vanstyre, vilket gång på gång bemöts av chefer på regionnivå med mantrat: "Patientsäkerheten är inte i fara". Tror du på dem också?

 Jag vet att det är konspiratoriskt att säga att det är ett experiment. Men åtminstone för oss som är sjuka, eller i riskgrupp, eller har en äldre släkting på boende eller med hemtjänst, eller... blir det ett de facto-experiment. Och vi skulle sååå mycket hellre vara finnar, tyskar eller nya zeeländare...

A-kassa, sjukpeng, stöd till småföretagare, vettig hemtjänst, vettig sjukvård, beredskapslager o.s.v. ger samhället en "botten" istället för ett svart hål. Att tala öppet om samhällets brister i det här läget skulle gynna demokratin och gynna förbättringar av det som brister idag. Att mörka och låtsas som att vi klarar av det (och lite svinn får vi räkna med,det är bättre än att det dör en hoper gamlingar än att arbetslösheten ökar), gynnar bara högern.

Att smittspåra är ingen "drakonisk" åtgärd. Det görs för bland annat veneriska sjukdomar och har gjorts åtminstone inledningsvis för dem som testat positivt för corona. Finns redan i smittlagstiftningen. Att det inte görs är antingen resursbrist (använd volvos sparkade konsulter) eller - experiment.

16 april 2020

Rapporter

Smitta FÖRE symptom

Sjukvård i olika länder

Effekten av nedstängningar

Läkarna oroliga för sin hälsa och för besluten

Såhär är det på boendena

Inte snällt vara tyst när kejsaren är naken

Svenskar som inte räknas

Debattartikel

Högerkritiken mot FHM - som gjordes om under Allianstiden

När kritikernas kritiker blir mobbare

Liknar Kina

Döda icke-provtagna på boenden

WHO klipp inga bevis för immunitet

Buschs lögner

Sverige har för lite data för att ens räkna fram en prognos

Äldrevården och sjuknärvaron

Äldre får inte sjukhusvård - dör

Många gamla som får syrgas överlever

Kiruna: Smittat min man

Så klarar Norge de äldre

Vännerna på boendet dör en efter en

Får inte komma till sjukhus, får bara dödshjälp

Palliativvårdades - överlevde

Fick inte sjukvård i tid

Greider om corona och klass

Sveronius swishpolitik

Sveronius skramlar med bössan
-lät sitt mans företag bygga Nya KI och säljer Bromma sjukhus till företag där Filippa Reinsvält arbetar. Är nu med i moderaterna på riksnivå för att arbeta med vårdutveckling. Efter valet kommer Stockholms skitsjukvård att sprida sig som ett virus över landet.
2017:I onsdags inledde Landstinget en fördjupad granskning av Ultragyn. Samma dag gav Alliansen i Stockholms läns landsting Ultragyn utökat uppdrag. I själva verket borde politikerna självklart avvakta undersökningens resultat.

13 april 2020

"Ge dem morfin"

Vi är på ett sluttande plan när det gäller människovärde och mänskliga rättigheter. Vi har vant oss vid att vissa ska offras (asylsökande, långtidssjuka) så till den grad att människor nu på fullt allvar kan debattera "liv mot liv" i betydelsen att vi inte kan stänga ner samhället för att rädda några gamlingar, för då kan företagare ta livet av sig efter konkurs. (Vilket då är värre än att sjukskrivna utförsäkrade tar livet av sig? För att företagaren är "närande", den gamle eller sjukskrivne "tärande"?) (Principen att mäta liv i pengar, i värde, borde väl i konsekvensens namn då också tillämpas på vårdpersonal, speciellt högutbildad sådan och/eller med lång erfarenhet?)

Gamla mår bättre utan syrgas...

Som hiv?

En rimligare strategi

Några av felen FHM gjort

Blixtlås brister nerifrån och upp

Handtag och taxiförare

Somalia, Turiket och Irak

Det verkar handla om att byta fot nu inom det moderata samlingspartiet, från den neoliberala till den nationalist-konservativa foten. När en ser spillrorna av vård och omsorg efter den liberala eran, att det ändå är somalierna som drabbas värst nu tillsammans med andra invandrargrupper (varför de nu ska sorteras utifrån etnicitet och inte efter inkomst, det handlar ju om vilka som fattiggjorts när folkhemmet monterats ner) så vet jag knappt om det är någon skillnad (åtminstone i resultat) mellan den ena och andra sorten. Men det är väl bara för att jag inte sett än vad de blåbruna ska ställa till.

6 april 2020

Överge flockimmunitetsexperimentet

Infektionsläkare Stefan Hansson

Vad FHM gör för fel

Även antalet döda är för lågt på grund av bristande provtagning.

Arbetade utan skydd hemma hos brukare med sjuk make, nu sjuka själva

Föregicks av ett skyddsstopp

"Besvärlig" anhörig

Nu smittad själv (Kiruna)

Verkligheten för hemtjänsten

Personalen vågade inte gå in till den döende kvinnan

Munskydd åt alla

Läkare som visselblåsare

Mycket låga nivåer av antikroppar hos nästan en tredjedel av tillfrisknade. Detta innebär inte bara att immunitiet kan utebli, det kan också bli svårt att immunisera dessa personer med vaccin. Det kan till och med vara så att sjukdomen finns kvar livslångt och blossar upp vid sänkning av immunförsvaret.

Vikten av syrgas

Patienter som inte får plats inom ordinarie vård kommer att tas om hand som palliativa i hemmet av sin vårdcentral. I instruktionsfilmen till allmänmedicinarna nedan rekommenderas morfin som lindring inför döden. Men att dö av covid-19 är kvävning ungefär som vid tryckfall i flygplanskabin eller som att vara på hög höjd utan att ha vant sig. Enbart syrgasbehandling kan också rädda livet i vissa fall. Det finns egentligen ingenting som säger att en vårdcentralläkare inte kan ordinera syrgas - men problemet är tillgången. Även här verkar Sverige ha gett upp på förhand. Läkarna förväntas tiga och vi andra inte begripa. Att syrgas ger lindring för den som har svårt att syresätta sig och att morfin visserligen ger allmän lindring men också sänker andningen. Så nu måste ropen skalla - syrgas åt alla. Som behandling och som palliativ lindring.